Szczepienia_uczni�w_w_wieku_12-18_lat_.png
Szczepienia_uczni�w_w_wieku_12-18_lat__rekomendacje_dla_rodzic�w_�_plakat_informacyjny.png

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością zorganizowania przez szkołę szczepień przeciwko COVID-19 dla uczniów w wieku 12-18 lat, w załączeniu znajduje się Deklaracja na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19.

Jeżeli chcielibyście Państwo, aby Wasze dziecko było zaszczepione, proszę o wydrukowanie oraz dostarczenie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów do sekretariatu szkoły w terminach:

  1. Deklaracja - do dnia 14 września 2021 r.

  2. Kwestionariusz wstępnego wywiadu – najpóźniej w dniu szczepienia.

Wersje papierowe powyższych dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły.

W zależności od liczby deklaracji złożonych w szkole, a tym samym od liczby osób chętnych, szczepienia odbywać się będą w szkole lub w punkcie szczepień, o czym zainteresowani rodzice zostaną poinformowani odrębną wiadomością.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat akcji szczepień dostępnych na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek

 

Alicja Pietrzak

Dyrektor Szkoły

Pliki:

Deklaracja na szczepienia

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego

 

 

 

~~

 

Drodzy Rodzice,
w związku z panującą sytuacją epidemiczną przedstawiamy Państwu procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów/rodziców/pracowników szkoły obowiązujące na terenie Zespołu Szkół w Krzywdzie od 1 września 2020 roku:

1. Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
2. Do szkoły nie może przybyć uczeń, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
3. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej dwóch możliwości kontaktu (numery telefonu), aby  

    umożliwić szybką komunikację w nagłych wypadkach. Rodzic jest zobowiązany do odbioru telefonu

    ze szkoły lub niezwłocznej odpowiedzi na telefon ze szkoły.
4. Dziecko do szkoły może przyprowadzić tylko jedna osoba (zdrowa).

5. Rodzic przyprowadza dziecko do szkoły i pozostawia w przedsionku, nie wchodzi na teren budynku szkoły.

     Odbiór dziecka odbywa się w ten sam sposób.
6. Osoby dorosłe: rodzice, opiekunowie, interesanci mogą wejść do szkoły (po telefonicznym uzgodnieniu

    wizyty) w maseczkach lub przyłbicach oraz w rękawiczkach jednorazowych.
7. Każde dziecko musi posiadać rękawiczki jednorazowe i maseczkę, które będzie mogło wykorzystać 

    przebywając w większych skupiskach ludzkich, np. w szatni czy na korytarzu w czasie przerwy.
8. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczki w szatni podczas przebierania się oraz

     w sytuacjach kiedy nie będzie możliwości zachowania dystansu 1,5 metra np. przerwy międzylekcyjne.
9. Uczniowie będą przebywali na wszystkich zajęciach w jednej Sali (wyjątek stanowi wychowanie fizyczne

     i informatyka)
10. Należy uświadomić dziecko, aby unikało dużych skupisk ludzi, jeśli to możliwe, zasłaniało usta i nos

      podczas kaszlu i kichania, unikało dotykania okolic twarzy, aby nie piło ze wspólnych butelek, nie dzieliło

      się jedzeniem, korzystało tylko w własnych przyborów szkolnych.
11. Należy uświadomić dziecku potrzebę częstego mycia dłoni, dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z budynku

      szkolnego.
12. Uprzejmie prosimy Państwa o częste i systematyczne sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym,

      za pośrednictwem którego pracownicy szkoły będą się z Państwem kontaktować.


Liczymy na ścisłą, udaną współpracę w tak trudnym czasie.
Szczegółowe procedury postępowania są dostępne w dzienniku elektronicznym w zakładce Organizacja/Pliki szkoły.

1/1
kOL.png
unnamed.png
Comenius
Ukryta Matematyka
sko_logo.png