DOKUMENTY DLA RODZICÓW

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krzywda 

Rekrutacja do szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Krzywda na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do Samorządowego Żłobka w Krzywdzie

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania - nauczanie zdalne