Rzecznikiem Praw Ucznia w Zespole Szkół w Krzywdzie
jest Pani Agnieszka Oskroba