top of page

„Program dla szkół”

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Krzywdzie uczestniczy w „Programie dla szkół”. Program jest adresowany do uczniów klas I –V.
Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Glass of Milk
Bez tytułu.jpg

LINK DO STRONY "PROGRAMU DLA SZKÓŁ" W RAMACH KTÓREGO DOSTRACZANE
SĄ OWOCE I WARZYWA DLA UCZNIÓW KLAS I-VI:

https://www.programdlaszkol.org/

bottom of page