"TRZEBA DZIECIOM DAĆ SERCE, PIĘKNO I UŚMIECH
ABY NAUCZYŁY SIĘ KOCHAĆ LUDZI I WSZYSTKO CO JE OTACZA.

I ABY OMIJAŁ JE SMUTEK "
                                                         
M. Kownacka