• ZS Krzywda

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

19.10.2021 r.

Spotkanie profilaktyczne z policjantami dla klas IV-VI i klas VII-VIII.

Tematyka spotkania dotyczyła:

  • odpowiedzialności karnej i prawnej uczniów i ich rodziców;

  • obowiązków ucznia;

  • konsekwencji zachowania;

  • konsekwencji sięgania po różnego rodzaju używki;

  • cyberprzemocy;

  • hejtu w sieci;

  • bezpieczeństwa uczniów.