Wave
W ramach realizacji programu
„W świat z tornistrem pełnym kompetencji”
w Zespole Szkół w Krzywdzie realizowane są następujące zajęcia: