RADA RODZICÓW

Joanna Kędra -  przewodniczący Rady Rodziców

Edyta Ozygała - zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

Katarzyna Brzezek - skarbnik Rady Rodziców